AVG policy

Concept versie

Verplichte versus optionele velden

Het grootste gedeelte van de invul velden zijn optioneel. Als we met de gegeven het lesgeld niet kunnen terugvinden nemen we contact me leden op. Invullen van rekening een niet verplicht veld helpt ons.

Wat doen we met gevevens op inschrijf/opzeg formulier

email

Het email adres is noodzakelijk om de gegevens die je heb ingevult en wij ontvangen ook naar jou te sturen zodat je een kopie hebt. Contact met de stichting.

Achternaam

We hebben gegeven nodig om te weten van wie de lesgeld overboekingen is. Bij mail adressen als "info@sankaku.nl" is dat niet af te leiden.

Roepnaam

Dit is de naam waarmee de leraar je aanspreek tijdens de les.

Tussen voegsel

Bij kinder en jeugd leden reiken we diploma's uit. Het is dan erg slordig om tussen voegsel niet te vermelden

Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats

In bijzonde gevallen langdurig ziek, trouwen willen we een kaartje sturen.

Telefoon nummer

Telefonisch contact is voor de echte uitzondering gevallen. Bijvoorbeeld de les gaat niet door en weten dat iemand zijn mail niet of slecht leest.

Geboorte datum

Voor kinder en jeugd leden gelden ander contributie bedragen en voor de leraren die kinder en jeugd lessen is het een extra hulpmiddel.

Rekening nummer

Soms is het een puzzel om uit te zoeken van wie en voor wie het lesgeld is. Bijvoorbeeld bij en/of rekeningen valt een deel van de naam van het afschrift. Bij kinderen en jeugdeden komt het regelmatig voor dat de achternaam van degene die het lesgeld betaalt niet hetzelfde is als van het lid.

Trainingdag

Hiermee controleren we of nieuw lid zich daadwerkelijk heeft ingeschreven.

Extra toestemmingen

Gegevens worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij de inschrijver hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Uitschrijven

Nadat wij je opzeg formulier hebben ontvangen en de opzegger aan alle financiele verplichtingen heeft voldaan verwijderen we je gegeven uit onze administratie. Als je op de lijst wilt blijven kun je hiet toestemming voor geven.

Wie heeft toegang tot de gegevevens

De rijksgediplomeerde leraren en leden adminnistratie hebben toegang tot de gegevens.

Waar zijn de gegevevens opgeslagen

De gegevens zjn offline opgeslagen