Kyu graad eisen

Links (opent een nieuw window!) naar de kyu graad eisen.

Kyu eisen van Tamura sensei

In Kyu-Examenrichtlijnen-aikido.pdf vind je de kyu examenrichtlijnen opgesteld door de Nationale Graden Commissie Aikido (16 augustus 1997).

De technische eisen zijn in overeenstemming met de nationale methode. Hiertoe kan het boek van Nobuyoshi Tamura, L'aikido, méthode nationale (Aikido, de nationale methode) als leidraad dienen.

Dan graad eisen

De lijst van exameneisen zoals ze gevraagd kunnen worden (opent een nieuw window!).