AVG policy

Algemeen

De stichting verzamelt gegevens te behoeve van contributie administratie en optioneel ten behoeve van informatie vestrekking.

De stichting verzamelt geen andere gegevens.

Van de gegeven die via de formulieren worden ingestuurd ontvangt de inzender een kopie. Van de gegeven op de bankafschriften ontvang je een kopie van je eigen bank.

Verplichte versus optionele velden

De meeste invulvelden zijn optioneel. De verplichte velden zijn noodzakelijk om contact op te nemen met leden. De optionele velden dienen om ons werk gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld: we hebben twee nieuwe leden, maar ontvangen maar 1x contributie, onder een naam die bij geen van de twee nieuwe leden lijkt te horen. Als het optionele veld rekeningnummer is ingevuld, weten wij welke betaling bij welk lid hoort.

Wat doen we met gevevens op inschrijf/opzeg formulier

Email

Het emailadres is noodzakelijk om de gegevens die je voor ons hebt ingevuld ook naar jou te sturen zodat je een kopie hebt. Het is ook de manier waarop de stichting contact op kan nemen met haar leden.

Achternaam

We hebben een achternaam nodig om te weten van wie de lesgeld overboeking is. Dat is niet altijd af te leiden van een email-adres

Roepnaam

Dit is de naam waarmee de leraar je aanspreekt tijdens de les.

Tussen voegsel

Bij kinder- en jeugdleden reiken we diploma's uit. Het is dan erg slordig om tussenvoegsels niet te vermelden

Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats

In bijzonde gevallen langdurig ziek, trouwen willen we een kaartje sturen.

Telefoon nummer

Telefonisch contact is voor de echte uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld: de les gaat niet door en we weten dat iemand zijn mail niet of slecht leest.

Geboorte datum

Voor kinder- en jeugdleden gelden andere contributiebedragen. Het is ook belangrijk voor de leraren die kinder- en jeugdlessen geven om de leeftijd van hun leerlingen we weten.

Rekening nummer

Soms is het een puzzel om uit te zoeken van wie en voor wie het lesgeld is. Bijvoorbeeld: bij en/of rekeningen valt soms een deel van de naam van het afschrift. Bij kinderen en jeugleden komt het regelmatig voor dat de achternaam van degene die het lesgeld betaalt niet hetzelfde is als van het lid.

Trainingdag

Hiermee controleren we of nieuw lid zich daadwerkelijk heeft ingeschreven.

Extra toestemmingen

Gegevens worden niet doorgegeven aan andere leden, tenzij de inschrijver hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Uitschrijven

Nadat wij je opzegformulier hebben ontvangen en de opzegger aan alle financiele verplichtingen heeft voldaan verwijderen we alle persoonsgegevens uit onze administratie.

Als je op de emaillijst wilt blijven kun je hiet toestemming voor geven.

Wie heeft toegang tot de gegevevens

De rijksgediplomeerde leraren en leden adminnistratie hebben toegang tot de gegevens.

Waar zijn de gegevevens opgeslagen

De gegevens zijn offline opgeslagen

Gegevens opvragen

Je kunt je gegevens die op de ledenlijst staan opvragen bij je leraar.

Foto's en video's

Tijdens de lessen mogen alleen foto's genomen en video opnames gemaakt worden als:
  • Als vermeldt wordt of de foto's, video's online worden gepubliceerd
  • Alle aanwezigen hiermee instemmen
  • De foto's en video's aan allen beschikbaar worden gesteld

Social media

De gegevens van social media vallen onder de algemene voorwaarden en privacy policy van betreffenden diensten.

Deelname aan deze groepen betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de gegevens die je er op publiceert en de reacties die daar op komen.